Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History.

Fotografi: Olle Åström

Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/henrik-astrom-elmersjo/

Böcker

En av staten godkänd historia

Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

Henrik Åström Elmersjö

Läs Henrik Åström Elmersjös artikel på FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIAs hemsida! Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen  Läs mer »

Norden, nationen och historien

Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

Henrik Åström Elmersjö

[E]n  gedigen och väl genomförd undersökning av inte bara nationella historiekulturer utan även deras förändringar och debatten om dessa. Historielärarnas  Läs mer »