Johan Holm

Johan Holm (f 1960) är fil dr i histo­ria och gymnasielärare i Nyköping. Han har skrivit om bondeståndets formering på riksdagen och flera artiklar om statsmakt och bonde­motstånd under 1500­ och 1600­talen.

Array

Böcker

Man_ur_huse_161121_final.indd

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar  Läs mer »