Johan Stenfeldt

Johan Stenfeldt (f. 1978) är historiker verksam vid Lunds universitet. Han disputerade 2013 på en avhandling om den svenska idédebattens mönster under efterkrigstiden, under titeln Dystopiernas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt. Han har senare medverkat som skribent och recensent i bland annat tidskriften Respons och Svenska Dagbladet, oftast med inriktning mot svensk och europeisk 1900-talshistoria.

Array

Böcker

Renegater

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Johan Stenfeldt

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- och 40-talen ledare för två politiska partier i Sverige. Flyg var  Läs mer »