Johannes Westberg

Johannes Westberg (f. 1978), är professor i pedagogik vid Örebro universitet och docent i historia vid Uppsala universitet. Westberg disputerade på avhandlingen Förskolepedagogikens framväxt (2008), och har därefter publicerat artiklar om förskolans och folkskolans historia. Han har bland annat varit redaktör för antologin Förskolans aktörer (2011) och medredaktör för läroboken Utbildningshistoria – en introduktion (2 uppl. 2015).

Webbsida: https://www.oru.se/personal/johannes_westberg

Array

Böcker

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

Westberg har skrevet en yderst læseværdig bog. Pernille Sonne, Uddannelsehistorie 2015 Det kan lika gärna sägas med en gång: Det  Läs mer »