John Sundholm

John Sundholm är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Han är dessutom verksam inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet, Helsingfors. Hans forskningsområden är främst experimentfilm och minnesstudier och han är också konstnärlig ledare för det internationella experimentfilm-evenemanget AVANT i Karlstad.

Tillsammans med nordiska kolleger har Lars Gustaf Andersson och John Sundholm tidigare bland annat publicerat A History of Swedish Experimental Film Culture (2010) och Historical Dictionary of Scandinavian Cinema (2012). De arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om immigrantfilmare i Sverige.

Array

Böcker

Hellre fri än filmare

Filmverkstan och den fria filmen

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm

[E]n spännande läsning som inte bara visar på de filmpolitiska utan också på de samhällspolitiska skillnaderna mellan nu och då.  Läs mer »