Katarina Plank

Katarina Plank, FD, disputerade 2011 på en avhandling om buddhistisk meditation och mindfulness inom ämnet religionshistoria vid CTR, Lunds universitet (Insikt och närvaro, 2011, Makadam förlag). Plank har bedrivit fältforskning bland svenska och thailändska buddhister i Sverige. Hennes forskningsintressen rör materialitet, migration, religiös praktik och sekulära uttryck för andlighet i relation till asiatiska religioner och tanketraditioner, och då speciellt buddhism. Plank är verksam som lärare och forskare vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

 

Webbsida: https://www.kau.se/forskare/katarina-plank

Böcker

Levd religion

Det heliga i vardagen

Daniel Enstedt, Katarina Plank (red.)

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en kroppsligt förankrad praktik  Läs mer »

Mindfulness

Tradition, tolkning och tillämpning

Katarina Plank (red.)

Mindfulness har snabbt ökat i popularitet de senaste åren, mycket tack vare den legitimitet som internationell forskning om arbetssättet bidragit  Läs mer »