Kerstin Näversköld

Kerstin Näversköld är arkeolog och arbetar som antikvarie på Historiska museet i Stockholm. Kerstins kunskapsinriktning rör tidsperioden vikingatid och hon är bl.a. delaktig i arbetet med museets vandringsutställningar om vikingar. Kerstin är på olika sätt involverad i frågor som rör kulturarvsbruk samt genus- och normkritiska perspektiv inom arkeologisk forskning och museiverksamhet.

Böcker

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld (red.)

Det omväxlande innehållet med fina illustrationer gör detta till en vacker och hoppingivande bok som borde utgöra obligatorisk fortbildningsläsning och  Läs mer »