Kristian Gerner

Array

Böcker

Rysk spegel

Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige

Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson (red.)

Sovjetsamhället väckte såväl motvilja som sympatier efter Lenins och bolsjevikernas statskupp i november 1917. De som såg landet som ett  Läs mer »