Lars Pettersson

Lars Pettersson är docent i ekonomisk historia och knuten till Ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Hans forskning har i stor utsträckning behandlat humankapitalets roll i den svenska ekonomiska omvandlings- och tillväxtprocessen. Speciellt har han intresserat sig för den gymnasiala yrkesutbildningen. Den utbildningskategorin har även varit i fokus i det utredningsarbete han under senare år ägnat sig åt inom ramen för Nationella Lärlingskommitténs och Nordiska Ministerrådets verksamhet.

Array

Böcker

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson, Fay Lundh Nilsson

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än  Läs mer »