Lotta Fernstål

Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer. Hon har de senaste åren främst arbetat med romsk historia, men intresserar sig även för samtidsarkeologi och historiebruk och var bland annat en av redaktörerna för antologin Sverige i tiden. Historier om ett levande land (2015).

Foto: Katarina Nimmervoll, Statens historiska museer.

Böcker

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander

Lotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius (red.)

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeuner” till Kungliga Vitterhetsakademien i  Läs mer »