Lotta Svensson

Lotta Svensson

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass, och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

För mer information om Lottas forskning se www.hufb.se/lottasvensson

Fotograf: Johannes Ferner

Webbsida: http://www.hufb.se/lottasvensson

  • Lotta Svensson

Böcker

Lämna_eller_stanna_omslag

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i

Lotta Svensson (red.)

Innehållet är både aktuellt och intresseväckande. Språket är utmärkt och redaktören lyckas skickligt knyta ihop säcken som avslutning. Målgruppen är  Läs mer »