Lotta Svensson

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass, och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

För mer information om Lottas forskning se www.hufb.se/lottasvensson

Fotograf: Johannes Ferner

Webbsida: http://www.hufb.se/lottasvensson

Böcker

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'

Lotta Svensson (red.)

Om vi önskar en mindre polariserad samhällsdebatt är det av central betydelse att landsbygdens befolkning inte försummas i det demokratiska  Läs mer »