privat foto

Magdalena Petersson McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon anlägger ett genusperspektiv på servicesektorn och konsumtionskultur och har tidigare forskat om massproducerade förpackningar, normkritisk design och modebloggande. Hennes pågående forskning handlar om digitalisering av konsumtionskultur samt om marknadsaspekter på frågor om genus och jämställdhet.

Fotograf: privatbild

Webbsida: http://gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpmagl

  • privat foto

Böcker

att-lska-sitt-jobb

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

Boken ger spännande inblickar i handelsanställdas arbetsvillkor. BTJ, häfte 7 2017 Bör du älska ditt jobb? Vad händer om kärleken  Läs mer »