Magnus Perlestam

Magnus Perlestam är historiker och verksam som lektor vid Mittuniversitet i Härnösand. Han disputerade år 1998 på Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820. Perlestam har efter avhandlingen kommit att orientera sig emot kulturanalys och manlighetsforskning med speciellt fokus på den militära sfären, och vid Mittuniversitet undervisar han i militärhistoria. Han har under de gångna åren skrivit ett flertal artiklar om de karolinske soldaternas föreställningsvärld.

Array

Böcker

Lydnad i karolinernas tid

Magnus Perlestam

Vad innebar »lydnad» bland svenska militärer kring sekelskiftet 1700? Ofta framställs relationen mellan befäl och soldater under Karl XII:s tid  Läs mer »