Malin Ideland

Array

Böcker

Dagens gennyheter

Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

Malin Ideland

Genetik och genteknik är ämnen som på ett eller annat sätt berör oss alla. Den första lyckade kloningen av fåret  Läs mer »

Gene Technology and the Public

An Interdisciplinary Perspective

Malin Ideland, Susanne Lundin, Malin Ideland (red.)

Genteknologi är ett ämne som har debatterats flitigt de senaste åren. Särskilt aktuellt blev det i samband med att det  Läs mer »