Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier. Hon är rådgivare till universitetet i frågor om projektet Accelerator, en mötesplats kring konst, samhällsfrågor och forskning. Verksamheten riktar sig till allmänheten, studenter och forskare vid Stockholms universitet.


Margaretha Rossholm Lagerlöf is Professor of Art History at Stockholm University. Having begun her career working on the classical tradition and the baroque, she has now shifted focus to contemporary art and exhibition strategies. She is currently the senior university advisor on art events and exhibits, and on the question of art in comparative analyses when paired with other modes of thought and expression.

Böcker

A Place to Know

Aesthetic Meaning in Recent Visual Art

Margaretha Rossholm Lagerlöf

This book is available in both English and Swedish. To engage with the aesthetic is to watch yourself watching –  Läs mer »

Det visar sig

Estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Vad är det som sker när vi tolkar konstverk? Betraktare kan man vara utan att behöva förklara sin känsla. Först  Läs mer »