Foto Mattias Pettersson

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

  • Foto Mattias Pettersson

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

[…] en enastående intressant skildring av samhällets utveckling, sedd ur ett skolgårdsperspektiv. […] Boken har en bra struktur på innehållet,  Läs mer »