Foto Mattias Pettersson

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

  • Foto Mattias Pettersson

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner  Läs mer »