Maria Vallström

Maria Vallström är docent i etnologi och är verksam vid Uppsala universitet, Södertörns högskola samt FoU Söderhamn. Avhandlingen Arbetslöshet och arbetsfrihet: Moral, makt och motstånd (2003) var både kultur- och socialhistorisk och behandlade 1990-talets arbetslöshet. Hon har forskat om migration mellan Finland och Sverige, hållbar utveckling i perifera urbaniteter samt patienter. För närvarande arbetar hon med ett projekt om ensamkommande flyktingbarn.

Foto: Yvonne Ekholm, Stilfoto

Webbsida: http://www.hufb.se/ovrigtlarande/forskningochutveckling/forskareochamnen/mariavallstrom

Böcker

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström (red.)

Verket Inspärrad med sina 1083 fotnoter kanske känns mest angelägen för de inre akademiska kretsarna i all sin vetenskapliga framtoning.  Läs mer »