Martin Nykvist

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

Array

Böcker

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

Martin Nykvist

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrk­ liga verksamhet, vid ett möte  Läs mer »