Martin Peterson

Array

Böcker

Baltic Cities

Perspective on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

Martin Peterson

Vilka är de processer som omgestaltar det baltiska områdets stadslandskap, en av de mest dynamiska makroregionerna i det nutida Europa?  Läs mer »