Mats Burström

Mats Burström

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts kan få oss att se på det förflutna med nya ögon. Även bakom det till synes triviala gömmer det sig inte sällan en spännande historia.

Mats Burström är också verksam som kulturskribent. Han kopplar där gärna samman arkeologin med det utforskande av föremåls betydelse för vår förmåga att minnas som sker inom konst och litteratur.

 

 

Fotograf: Nanouschka Burström

Webbsida: http://www.su.se/profiles/mburs-1.186284

  • MatsBurstrom
  • Mats Burström

Böcker

ENG-ballast

Ballast

Laden with history

Mats Burström

This book is available in both English and Swedish.  For centuries boats were ballasted with sand, gravel, stone, or rubble  Läs mer »

Barlast-framsida

Barlast

Massor med historia

Mats Burström

Mats Burström […] presenterar en rad spännande exempel på hur barlaster präglat miljön där de lämnats. Det är en välskriven fascinerande  Läs mer »

Minnesgommor

Minnesgömmor

Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Mats Burström

Under hösten 1944 flydde omkring 70 000 människor från Estland undan den framryckande Röda armén och nästan hälften av dem  Läs mer »

Skärvor av 1900-tal.indd

Skärvor av 1900-tal

Arkeologiska essäer

Mats Burström

Artiklarna är flyhänt skrivna och stimulerande läsning för alla med intresse för historia och arkeologi. BTJ, Ewa Bergdahl. Häfte nr  Läs mer »

TreasuredMemories

Treasured memories

Tales of buried belongings in wartime Estonia

Mats Burström

In the autumn of 1944, around 70,000 people fled Estonia in the face of the Red Army advance. Most of  Läs mer »