Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f 1962) är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Tidigare har han främst intresserat sig för politisk historia under äldre tid, i Sverige och Skandinavien. Han har skrivit om fogdar och bönder på 1500-talet, om privatiserad skatteindrivning under Gustav II Adolfs tid, om kunglig propaganda och om krig, maskulinitet och manligt våld.

För närvarande studerar han privatiseringar och kommunaliseringar genom historien, från tidigt 1600-tal till sent 1900-tal i ett forskningsprojekt tillsammans med Magnus Linnarsson.

Fotograf: Anders Ståhlberg

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/det-tidigmoderna-samh%C3%A4llet/mats-hallenberg-1.27842

Böcker

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Detta är en bok som länge har saknats och som förtjänar många läsare även utanför akademin. AnnaSara Hammar, Populär Historia  Läs mer »

Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete

Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Jonas Nordin (eds.)

För svensk informationstext, se nedan.   The history of man is to a large extent the history of organizations. For  Läs mer »

Politiska rum

Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Magnus Linnarsson, Mats Hallenberg (red.)

Denna välskrivna bok är lättläst för målgrupperna studenter och lärare på universitetsnivå och för en historieintresserad allmänhet. Christer Olsson, BTJ  Läs mer »

Statsmakt till salu

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635

Mats Hallenberg

Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och  Läs mer »