Mats Olsson

Array

Böcker

Gods och bönder från högmedeltid till nutid

Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

Mats Olsson, Sten Skansjö, Kerstin Sundberg (red.)

Skånes över 300 gods har en enastående förmåga att fortleva genom århundradena. Deras sätt att anpassa sig till nya förhållanden  Läs mer »