Michael Tapper

Michael Tapper är filmkritiker på Sydsvenskan och doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet.
Läs mer om honom här!

Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/MichaelTapper

Böcker

Snuten i skymningslandet

Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010

Michael Tapper

Snuten i skymningslandet är en svensk idé- och kulturhistoria 1965-2010 såsom den kommit till uttryck i de tongivande polisberättelserna i  Läs mer »