Mikael Vallström

Mikael Vallström är etnolog och verksam som forskare  vid FoU Söderhamn samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala

Array

Böcker

Att återerövra framtiden

Småstaden, ungdomarna och demokratins möjligheter

Mikael Vallström

Småstadskommunen Söderhamn har varit hårt drabbad sedan industrisamhället dödförklarades. Nedläggningarna och neddragningarna har avlöst varandra och ungdomarna flyttade ifrån staden  Läs mer »

När verkligheten inte stämmer med kartan

Lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Mikael Vallström (red.)

Här beskrivs glesbygden och dess befolkning med attityder och önskningar. Forskare som deltagit i det tidigare arbetet har här fortsatt  Läs mer »