Pär Frohnert

Pär Frohnert är historiker och disputerade i Stockholm 1993. Han har även varit verksam vid Lunds universitet, och har där bland annat publicerat antologiartiklar inom projektet Förintelsen i europeisk historiekultur. Under de senaste åren har han publicerat artiklar rörande flyktinghjälp under 1930-talet och andra världskriget. Pär Frohnert är nu verksam vid Stockholms universitet.

 

Foto: Historiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Webbsida: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomraden/modern-politisk-historia/flyktingar-och-migration/par-frohnert-1.27808

Böcker

Reaching a State of Hope

Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000

Mikael Byström, Pär Frohnert

Reaching a State of Hope is a significant contribution to the field of European migration history, and will make invaluable reading  Läs mer »