Fotograf: Håkan Röjder

Pieter Bevelander

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en omfattande publicering i internationella tidskrifter och sitter i styrelsen för både Journal of International Migration & Ethnic Studies (JEMS) och Comparative Migration Studies (CMS). Han medverkar i en rad olika nätverk och kommittéer, t.ex. är han styrelseledamot både i Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och i International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).

Webbsida: http://forskning.mah.se/en/id/impibe

  • Pieter Bevelander
  • Fotograf: Håkan Röjder

Böcker

crisisomslag

Crisis and Migration

Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

Bo Petersson, Pieter Bevelander (eds.)

The chapters of this book are all written clearly and intelligently. Taken together, they make for an engaging read. […]  Läs mer »

Museums in a time of migration

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander (red.)

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta  Läs mer »