Sari

Sari Nauman

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid.

Fotograf: Daniel Arvidsson

  • Sari

Böcker

Ordens kraft

Ordens kraft

Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i histo­rien, såväl i Sverige som i andra  Läs mer »