Sari Nauman

Sari Nauman (f.1981) är historiker vid Göteborgs universitet och disputerar 2017 på avhandlingen Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718. Hennes forskningsintressen kretsar kring politisk kultur under tidigmodern tid.

Fotograf: Daniel Arvidsson

Böcker

Ordens kraft

Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

[…] Sari Naumans avhandling är ett viktigt och i många stycken nydanande arbete. Betoningen av det performativa och muntliga i  Läs mer »