Susanne Lundin

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation i form av böcker och artiklar i internationella tidskrifter.

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/SusanneLundin/

Böcker

Amalgamations

Fusing Technology and Culture

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Temat teknik och kultur har många innebörder. Likaväl som man kan tala om kulturens teknifiering kan man tala om teknikens  Läs mer »

Arvets kultur

Essäer om genetik och samhälle

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Få forskningsområden överträffar genetiken i fråga om uppmärksamhet under det sena 1990-talet. En överväldigande mediabevakning har följt forskarna tätt i  Läs mer »

En ny kropp

Essäer om medicinska visioner och personliga val

Susanne Lundin (red.)

En del saker berör människor till den grad att gängse normer och idéer ställs på huvudet. Synen på kroppen och  Läs mer »

Gene Technology and Economy

Susanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)

Få vetenskapliga områden har rönt så stor uppmärksamhet som genteknologin. I dagstidningarna kan vi läsa artiklar om embryon som säljs  Läs mer »

Gene Technology and the Public

An Interdisciplinary Perspective

Malin Ideland, Susanne Lundin, Malin Ideland (red.)

Genteknologi är ett ämne som har debatterats flitigt de senaste åren. Särskilt aktuellt blev det i samband med att det  Läs mer »

The Atomized Body

The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

Max Liljefors, Andréa Wiszmeg, Susanne Lundin (eds.)

För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by  Läs mer »