Sverker Oredsson

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/SverkerOredsson

Array

Böcker

Svensk oro

Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft

Sverker Oredsson

Rädslan är en stark kraft, inte bara för enskilda individer utan också i en stats, ett samhälles liv. Det innebär  Läs mer »

Svensk rädsla

Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft

Sverker Oredsson

I Sverige idag fruktar vi terrorangrepp och ett tredje världskrig. Ett halvt sekel tillbaka var det största hotet nazism och  Läs mer »