Ulf Eliasson

Ulf Eliasson är fil. dr. i historia och har bland annat forskat om underrättelse- och säkerhetstjänsternas verksamhet under och efter det kalla kriget.

Array

Böcker

I försvarets intresse

Säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Ulf Eliasson

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer.  Läs mer »