Ulf Zander

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/UlfZander

Array

Böcker

Echoes of the Holocaust

Historical Cultures in Contemporary Europe

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander

Steven Spielbergs film Schindlers list är ett exempel på hur förintelsen av judar under andra världskriget använts i ett kulturellt  Läs mer »

Fornstora dagar, moderna tider

Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

Ulf Zander

De senaste drygt hundra åren har det förflutna varit ett återkommande diskussionsämne i offentligheten. Historien har brukats i politiska och  Läs mer »

Historieforskning på nya vägar

Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros, Ulf Zander (red.)

Historieforskning på nya vägar vittnar om mångfalden och idérikedomen inom 2000-talets historievetenskap. Bokens författare är doktorander i nätverket Nationella forskarskolan  Läs mer »