Arkeologi

AnimalsAndHumans

Animals and Humans

Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion

Kristina Jennbert

229 kr

Forestllningaromdetforflutna

Föreställningar om det förflutna

Arkeologi och rekonstruktion

Bodil Petersson

Slut i lager

Omslag

Fornminnen

Det förflutnas roll i det kristna och förkristna Mälardalen

Ann-Mari Hållans Stenholm

239 kr

MakingCulturalHistoryCover

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

Medkarretsomkalla

Med kärret som källa

Om begreppen offer och ritual inom arkeologin

Åsa Berggren

239 kr

Minnesgommor

Minnesgömmor

Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Mats Burström

219 kr

DukeErik

The Chronicle of Duke Erik

A verse epic from medieval Sweden

239 kr

TracingOldNorseCosmology

Tracing Old Norse Cosmology

The world tree, middle earth and the sun in archaeological perspectives

Anders Andrén

239 kr

TreasuredMemories

Treasured memories

Tales of buried belongings in wartime Estonia

Mats Burström

219 kr