Didaktik

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

269 kr

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

209 kr

Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson

229 kr