Didaktik

omslagAttbygga

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

269 kr

Historiebok_NAP_jacket_Vald_variant.indd

Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

209 kr

Mote_med_mening_omslag

Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson

229 kr