Etnologi

Arvetskultur

Arvets kultur

Essäer om genetik och samhälle

Susanne Lundin, Lynn Åkesson

Slut i lager

BeingThere

Being There

New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture

Jonas Frykman, Nils Gilje

Slut i lager

BeyondIntegration

Beyond Integration

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Maja Povrzanović Frykman

Slut i lager

ContestedTechnologies

Contested Technologies

Xenotransplantation and Human Embryonic Stem Cells

Anders Persson, Stellan Welin

Slut i lager

CultureUnbound

Culture Unbound

Americanization and Everyday Life in Sweden

Tom O’Dell

Slut i lager

Dagensgennyheter

Dagens gennyheter

Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

Malin Ideland

Slut i lager

Ennykropp

En ny kropp

Essäer om medicinska visioner och personliga val

Susanne Lundin

209 kr

Etikochgenetik

Etik och genteknik

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman

209 kr

Europeans

Europeans

Essays on Culture and Identity

Åke Daun, Sören Janson

Slut i lager

Historieninpalivet

Historien in på livet

Diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Anne Eriksen, Torunn Selberg

Slut i lager

Irorelse

I rörelse

Politisk handling under 1800-talets första hälft

Fredrik Nilsson

209 kr