Etnologi

Arvets kultur

Essäer om genetik och samhälle

Susanne Lundin, Lynn Åkesson

Slut i lager

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

239 kr

Being There

New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture

Jonas Frykman, Nils Gilje

Slut i lager

Beyond Integration

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Maja Povrzanović Frykman

Slut i lager

Contested Technologies

Xenotransplantation and Human Embryonic Stem Cells

Anders Persson, Stellan Welin

Slut i lager

Culture Unbound

Americanization and Everyday Life in Sweden

Tom O’Dell

Slut i lager

Dagens gennyheter

Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

Malin Ideland

Slut i lager

En ny kropp

Essäer om medicinska visioner och personliga val

Susanne Lundin

209 kr

Etik och genteknik

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman

209 kr

Europeans

Essays on Culture and Identity

Åke Daun, Sören Janson

Slut i lager

Historien in på livet

Diskussioner om kulturarv och minnespolitik

Anne Eriksen, Torunn Selberg

Slut i lager

I rörelse

Politisk handling under 1800-talets första hälft

Fredrik Nilsson

209 kr