Kulturvetenskap

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

219 kr

Drottning Kristinas sångerskor

En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689

Anna Zilli

239 kr

Från tysk höst till tysk vår

Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Henrik Rosengren

240 kr

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

219 kr

Känslofyllda rum

Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Anja Hirdman

219 kr

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

249 kr

Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

200 kr

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården

Tankar, kunskaper och processer 2002–2012

Anders Högberg

209 kr

Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander

229 kr

National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover

239 kr

Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg

229 kr