Kulturvetenskap

10847 Älskade museum.indd

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

219 kr

FranTyskHostCover

Från tysk höst till tysk vår

Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av nazismen och kalla kriget

Henrik Rosengren

240 kr

JÄMUS_coverKLAR.indd

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

219 kr

MakingCulturalHistoryCover

Making Cultural History

New Perspectives on Western Heritage

Anna Källén

omslagnationalrelations

National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover

239 kr

Omodernt

Omodernt

Människor och tankar i förmodern tid

Mohammad Fazlhashemi, Eva Österberg

229 kr