Samhälle

Aging with Dignity

Innovation and Challenge in Sweden – the Voice of Care Professionals

Sofia Widén, William A. Haseltine

199 kr

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby

En studie om kulturarv och samhällsutveckling

Leif Jonsson

209 kr

Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

269 kr

Crisis and Migration

Implications of the Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration

Bo Petersson, Pieter Bevelander

229 kr

Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

229 kr

Den uppskjutna vreden

Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Jens Ljunggren

239 kr

Det förflutna i framtidens stad

Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson

209 kr

Europe

The Return of History

Sven Tägil

Slut i lager

Europe at the Crossroads

Confronting Populist, Nationalist and Global Challenges

Pieter Bevelander, Ruth Wodak

245 kr

Genusförbart

Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Katherine Hauptman, Kerstin Näversköld

219 kr

IInnovation och projektifiering

Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom

235 kr

Kompetens i museisektorn

Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

249 kr

Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'

Lotta Svensson

219 kr

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist

245 kr

Makt och missnöje

Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010

Martin Åberg, Christer Ahlberger

219 kr

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården

Tankar, kunskaper och processer 2002–2012

Anders Högberg

209 kr