Om oss

Nordic Academic Press ger ut vetenskaplig litteratur från främst svenska och nordiska forskare och publicerar verk på såväl svenska som engelska. Våra böcker och e-böcker hittar du i bokhandel och på bibliotek i Sverige, Norden och övriga världen. Utgivningen vänder sig alla som är intresserade av nya rön och aktuell forskning inom humaniora och statsvetenskap. Våra författare presenterar insiktsfulla analyser, intressanta infallsvinklar och nya perspektiv.

Förlaget månar om kvalitet i alla led av utgivningen, allt ifrån språk och tryck till distribution och lagerhållning, och vi arbetar aktivt för största möjliga spridning och synlighet för den forskning vi ger ut. Via vår hemsida, kataloger, PR, nyhetsbrev och medverkan vid konferenser är vår ambition att nå största möjliga läsekrets. Nordic Academic Press medger även publicering Open Access och erbjuder nu alltså även peer review av texter som vi ger ut, då i vår skräddarsydda serie Checkpoint.

I trivsamma lokaler i centrala Lund jobbar vi på Nordic Academic Press i en sammansvetsad arbetsgrupp. Under samma tak samlas olika kompetenser som kompletterar och stärker varandra, och vi har ett vitt förgrenat nätverk av ypperliga underleverantörer – språkgranskare, illustratörer, tryckspecialister och andra. Personalgruppen har vuxit och nedan ser du vilka vi är och våra huvudsakliga roller på förlaget.

Nordic Academic Press, med sina systerförlag Historiska Media och Karavan förlag, tillhör De oberoende som är en sammanslutning av svenska förlag som står utanför de stora förlagsgrupperna. Syftet är att stärka de enskilda förlagens betydelse och verka för en bredd på den svenska bokmarknaden.

huset

Förlaget

Postadress: Box 1206, 221 05 Lund

Besöksadress: Bantorget 3, Lund

Telefon: 046-33 34 50

E-post: info@nordicacademicpress.com

 

Vi som jobbar på Nordic Academic Press

erikx

Förlagschef Erik Osvalds arbetar mest med ekonomistyrning, utgivning och digital utveckling.

Erik Osvalds, 046-33 34 53, erik.osvalds (a)historiskamedia.se

 

 

 

0P6B1746-2

Vår utgivningsansvariga förlagsredaktör Annika Olsson leder enskilda projekt och arbetar med utgivningslistan, projektplanering och har den initiala kontakten med författare och institutioner.

Annika Olsson, annika.olsson (a)historiskamedia.se

 

 

0P6B1750-2Christina Sejte arbetar som förlagsredaktör och projektledare i olika bokprojekt. Hon är för närvarande tjänstledig.

Christina Sejte

 

 

Lisa-BergmanMarknadsassistent Lisa Bergman sköter infoadressen och hemsidan. Hon jobbar deltid tisdagar och torsdagar.

Lisa Bergman, lisa.bergman (a)historiskamedia.se

 

 

Vår ekonom Frederika Börjesson sköter bokföring, royalties och statistik.