Böcker 2016

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

219 kr

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

239 kr

Att bygga innehåll med utställningar

Utställningsproduktion som forskningsprocess

Mattias Bäckström

239 kr

Att konstruera en kvinna

Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren

219 kr

Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Erik Nydahl, Jonas Harvard

239 kr

Det forskningspolitiska laboratoriet

Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Anna Tunlid, Sven Widmalm

219 kr

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

259 kr

Man ur huse

Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

239 kr

Migrationens kontraster

Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Johan Svanberg

279 kr

Morgonrodnad

Socialismens stil och mytologi 1871-1914

Stefan Arvidsson

239 kr

Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson

229 kr

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim

229 kr

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Andreas Åkerlund

229 kr

Reconsidering Religion, Law, and Democracy

New challenges for Society and Research

229 kr

The Story of War

Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

Anna Maria Forssberg

239 kr

Urbanismer

Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Krister Olsson, Daniel Nilsson, Tigran Haas

229 kr