Cliopris

Stadens sopor

Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

229 kr