A Place to Know

Aesthetic Meaning in Recent Visual Art

Margaretha Rossholm Lagerlöf

This book is available in both English and Swedish.

To engage with the aesthetic is to watch yourself watching – and what you see cannot be reached, for all that exists is the reflection of the vision performed by you. The aesthetic experience offers insights into the consciousness that are both ancient and linked to creative inventions in present-day art culture.

In A Place to Know, Margaretha Rossholm Lagerlöf interprets twelve recent artworks, from Sol LeWitt to Katharina Grosse. She sets out the unique claims and qualities which are inherent in seeing and understanding contemporary art.

The book presents four analytical categories of artwork, charting the character of the aesthetic experience and the traditions that determine how we think about visual art. She peels back the layers of consciousness to lay bare the forgotten seams of experience, interwoven with artistic expression. The ancient thus arcs into a deepened awareness of avant-garde art.


Vad är det som sker när vi tolkar konstverk? Betraktare kan man vara utan att behöva förklara sin känsla. Först när man inser att verken skiljer sig från annan verklighet får man tillgång till dem menar konstvetaren Margaretha Rossholm Lagerlöf. Hon guidar och inspirerar till tankar kring och tolkningar av samtida konst; lika berikande för amatörer som lärda och studenter.

Rossholm Lagerlöf studerar här tolv bildkonstverk från de senaste femtio åren – av Sol LeWitt, Agnes Martin, Rémy Zaugg, John Chamberlain, Sofia Hultén, Louise Bourgeois, Julie Roberts, Marcel van Eeden, Amy Simon, Katharina Grosse, Ai Weiwei och Danh Vo – och de öppnar sig för henne som världar att uppleva i sig själv.

Boken är en frukt av ett fördjupat och oberoende samarbete med Magasin III – Museum & Foundation for Contemporary Art och är författarens gensvar till en plats där hon upplevt och förstått samtida konst, på genomgripande sätt.

Boken ges ut samtidigt på svenska och engelska. Läs mer om den svenska versionen här: Det visar sig.

Om författaren

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier. Hon är rådgivare till universitetet i frågor om projektet Accelerator, en mötesplats kring konst, samhällsfrågor och forskning. Verksamheten riktar  Läs mer »

A Place to Know
TitelA Place to Know: Aesthetic Meaning in Recent Visual Art
FörfattareMargaretha Rossholm Lagerlöf
Boktyp,
ISBN978-91-88661-39-5
Sidantal184
Utgiven2018
IllustreradFärgbilder
Pris239 kr