Pressinformation:
Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhällsinstitutioner som inte bara skapar, förvaltar och ställer ut kulturarv – de ska också bidra med nya kunskaper. Men omfamnar museernas verksamhet i praktiken alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del?

I Älskade museum får vi en introduktion till ny forskning om svenska museer och kulturvetenskapliga perspektiv. Forskarna Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg djuplodar i frågor om mångfald och representation, inkludering och exkludering, skapande och omskapande av kollektiva normer.

Författarna har tagit del av utställningar och diskussioner på internet, och även röster från museernas personal genom frågeformulär, intervjuer och samtal. Hur lyckas egentligen museerna med insamlandet av kultur och i sina förhållningssätt till nationen, religioner och de människor de ska representera?

TitelÄlskade museum: Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
FörfattareCharlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188168443
Sidantal216
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris219 kr

Om författarna

Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Som forskningschef vid Mångkulturellt centrum har hon tidigare verkat i ett flertal projekt kring kulturarvsinstitutionernas roll i samhället vilket syns exempelvis i boken Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare (tillsammans med Fredrik Svanberg,  Läs mer »

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi. Han har en lång erfarenhet av att arbeta som antikvarie, med utställningsprojekt samt i en lång rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring arkeologi, historia samt museernas samlande och samhällsroll. Fredriks doktorsavhandling, Decolonizing the Viking Age (2003) handlade om nya perspektiv på vikingatiden. Foto:  Läs mer »

Älskade museum Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 31 augusti 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild