Pressinformation:
Att bygga ett skolväsende

Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Under 1800-talet ökade antalet lärare dramatiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade kom skolan nu att bli en självklar del av människors liv och undervisningen en viktig del av barndomen.

I Att bygga ett skolväsende presenterar Johannes Westberg en ny förklaring till skolsystemets tillväxt. I stället för att knyta expansionen till elitens, statens eller lokalsamhällets motiv och behov visar författaren hur skolornas antal steg tack vare kyrkoförsamlingarnas organisation, fastighetsmarknadens utveckling, tillgången på lokal arbetskraft och nya finansieringsformer.

Processer som tidigare inte stått i fokus framstår därmed som centrala för skolans historia. Författaren uppmärksammar de avgörande roller som bondesamhällets bönder, torpare och hantverkare spelade i skolväsendets utveckling. Även sådant som dagsverken, entreprenadauktioner och amorteringslån visar sig tillhöra folkskolans grundläggande förutsättningar.

Boken är tänkt att inspirera till fortsatta studier av de samverkande sociala, ekonomiska och kulturella processer som utgör skolans historia.

TitelAtt bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900
FörfattareJohannes Westberg
Boktyp,
Ämne, ,
ISBN978-91-87675-37-9
Art. nr.4205
Sidantal448
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
OmslagJacob Wiberg
Pris269 kr

Om författaren

Johannes Westberg

Johannes Westberg (f. 1978), är professor i pedagogik vid Örebro universitet och docent i historia vid Uppsala universitet. Westberg disputerade på avhandlingen Förskolepedagogikens framväxt (2008), och har därefter publicerat artiklar om förskolans och folkskolans historia. Han har bland annat varit redaktör för antologin Förskolans aktörer (2011) och medredaktör för läroboken Utbildningshistoria – en introduktion (2  Läs mer »

Att bygga ett skolväsende

Första recensionsdatum: 17 december 2014

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild