Att samverka i kris

Vanliga människor i ovanliga situationer

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser och teoretiskt förankrade resonemang där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter.

Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och för- fattarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forsknings- rön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskaps- systemet.

Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.

Om författaren

Att samverka i kris
TitelAtt samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer
Författare Sara Bondesson, Fredrik Bynander & Helena Hermansson
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188909428
Sidantal153
Utgiven2019