Barlast

Massor med historia

Mats Burström

Barlast är en liten bok i fickformat med massor av historia. Arkeologiprofessorn Mats Burström lyckas fånga läsaren med små medel. […] Boken Barlast väcker många frågor och funderingar. Burström tolkar forskningsluckan om barlast inom arkeologin som att barlast i regel inte består av artefakter i egentlig mening[…]Här kan tvärvetenskapen och det historiska forskningsfältet erbjuda nya möjligheter.

Ingvar Sjöblom /Historisk tidskrift 138:4 • 2018

 

Arkeologiprofessorn Mats Burström har dock upptäckt en fantastisk potential i de där stenmassorna som hämtats på en kontinent och tippats ut på en annan. Spår av mänsklig närvaro, kultur, teknik och historia. Hans bok ”Barlast” är full av fantastiska exempel. [–––] Från vardag till grymt lidande, verklig historia som binder samman länder och tider med varandra. Och allt detta i den ofta bortglömda mellankategori vi kallar barlast.

Tor Billgren / Sveriges Radio

Boken ges ut samtidigt på svenska och engelska! Detta är den svenska utgåvan.

Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta till användning på andra och ibland överraskande sätt.

Arkeologen Mats Burström visar i ord och bild hur forna tiders barlast bidragit till att forma den värld vi lever i. Både djur och växter följde oavsiktligt med fartygen och spreds till nya områden. I dag är många av dessa arter så väletablerade att de betraktas som inhemska. Även fornsaker råkade ibland finnas med i barlasten och har därför dykt upp på helt oväntade platser.

Detta är den första samlade framställningen om barlast och de spår den lämnat genom århundraden av omfattande sjöfart. Denna förbisedda extralast visar sig rymma massor av spännande historia.

The book is also available in English.

 

Mats Burström […] presenterar en rad spännande exempel på hur barlaster präglat miljön där de lämnats. Det är en välskriven fascinerande berättelse med ett stort antal färgfoton som bör tilltala historie- och arkeologiintresserade.

Ewa Bergdahl, BTJ, häfte nr 7 2018

Om författaren

Mats Burström

Mats Burström

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts  Läs mer »

Barlast
TitelBarlast: Massor med historia
FörfattareMats Burström
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188168399
Sidantal120
Utgiven2017
IllustreradFärgbilder
Pris219 kr