Beauty Box

Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson

I Beauty Box belyser historikern Therése Andersson representationer av kvinnliga filmstjärnor i relation till framställningar av mode och kosmetik i svensk veckopress, främst tidningen Filmjournalen under 1920- och 1930-talen. Utifrån ett film- och kulturvetenskapligt perspektiv analyserar författaren fenomen som imagekonstruktion och stil i förhållande till tidsperiodens föreställningar om kvinnlighet. Bland exemplen som tas upp finner vi filmstjärnor såsom Mary Pickford, Gloria Swanson och Greta Garbo.

Beauty Box är en av de första svenska genomlysningarna som på allvar sätter sökljuset på relationen filmstjärnor, mode och kosmetik. Boken är Therése Anderssons avhandling, nu i bearbetad nyutgåva.

Therése Andersson är lektor i filmvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Om författaren

Therése Andersson

Therése Andersson

Therése Andersson är fil. dr i filmvetenskap, verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet. Disputerade 2006 med avhandlingen Beauty Box: Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige. 2009 avslutade hon ett post-doc-projekt – Sofia Coppolas Marie Antoinette – som möjliggjorts av ett stipendium från Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse. Tillsammans med två kollegor påbörjade Andersson ett nytt forskningsprojekt  Läs mer »

Beauty Box
TitelBeauty Box: Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige
FörfattareTherése Andersson
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87351-20-4
Sidantal228
Storlek150 x 225
Utgiven2014
Pris280 kr