Pressinformation:
Den nya staten

Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Erik Nydahl, Jonas Harvard

Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat?

Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900. Statens uppgifter utökades och vidgades då till nya samhällssektorer. Men gränsen för statliga ingripanden blev föremål för tolkning och intensiv debatt, i och utanför riksdagen.

I denna antologi undersöker författarna hur synen på staten och dess mandat förändrades i industrialismens genombrottstid. Genom fallstudier behandlas bland annat statens roll i formandet av skogspolitiken, regleringen av dagspressen, vattendragens allmännytta, alkoholförsäljningen och rätten att bedriva gårdfarihandel.

TitelDen nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
FörfattareErik Nydahl, Jonas Harvard (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-64-1
Sidantal320
Utgiven2016
Pris239 kr

Om författarna

Erik Nydahl

Erik Nydahl

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Hans forskning inriktas mot industrialiseringen och dess konsekvenser, med fokus på perioden mellan 1850 och 1950. Ett undersökningsområde rör hur den norrländska råvarumarknaden för skog och skogsfastigheter utvecklades genom industrialiseringen. I tidigare studier har han undersökt bland annat valdeltagande och politisk kultur på  Läs mer »

Jonas Harvard

Jonas Harvard

Jonas Harvard är docent i historia vid Mittuniversitetet där han bland annat undervisar på journalistprogrammet. Han disputerade 2006 vid Umeå universitet med en avhandling som undersökte hur politiker såg på begreppet ”allmänna opinionen” 1850–1920. Hans forskning har rört mediehistoria i bred mening. Bland annat har han undersökt opinionsbildningens mekanismer under 1800-talet, hur tekniska förändringar som  Läs mer »

Den nya staten Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 12 december 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild