Den tillfälliga husmodern

Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Karin Carlsson

[D]et är en välskriven avhandling som ger många spännande inblickar i en tid och i ett samhällsprojekt som tycks vara tidlöst, det vill säga den ”ständiga” kopplingen mellan kvinnor och omsorg.

Tidskrift för genusvetenskap

Karin Carlsson’s thesis is an important contribution to the historiography of the Nordic welfare state…

Scandinavian Economic History Review

 

Som tillfälliga husmödrar steg de första hemvårdarinnorna in i de privata hemmen under 1944 för att städa, laga mat och ta hand om barn. De var specialutbildade, uniformerade och hade statligt subventionerad lön. Hemvårdarinnekåren är ett tidigt exempel på statligt välfärdsansvar och genom hjälpen skulle folkhälsan förbättras, nativiteten öka och ”goda husmödrar” skapas. Men redan efter sexton år drogs satsningen tillbaka och målen hade övergivits helt.

I Den tillfälliga husmodern undersöker historikern Karin Carlsson hem- och omsorgsarbetet som politisk fråga och professionaliseringsprojekt. I hemvårdarinnans gestalt skulle det husliga arbetet omvandlas till ett eftertraktat och respektabelt yrke. Författaren belyser hemvårdarinnekårens kompetenser, status och anställningsförhållanden. Genom att lyfta fram deras egna berättelser synliggör hon även skillnader mellan de statliga visionerna och hemvårdarinnornas verklighet.

Hemvårdarinnekårens historia kan tyckas kort men som exempel på hur det avlönade husliga arbetet ständigt antagit nya former ingår kåren som en del i en längre utvecklingslinje. Den tillfälliga husmodern rör sig i skärningspunkten mellan ambition och verklighet, privat och offentligt, tradition och modernitet.

Om författaren

Karin Carlsson

Karin Carlsson

Karin Carlsson är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning har i stor utsträckning handlat om frågor kopplade till välfärd, hem- och omsorgsarbete samt genus. En viktig frågeställning rör socialpolitikens skiftande former under 1900-talet och hur dessa påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera hem- och omsorgsarbetet.  I avhandlingen Den tillfälliga husmodern undersöker hon hem- och omsorgsarbetet  Läs mer »

Den tillfälliga husmodern Läs ett smakprov
TitelDen tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960
FörfattareKarin Carlsson
Boktyp
Ämne, ,
ISBN978-91-87351-38-9
Art. nr.4183
Sidantal240
Utgiven2014
IllustreradCecilia Uhlin
OmslagLönegård & Co
Pris229 kr