Den uppskjutna vreden

Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Jens Ljunggren

[…] välskriven och intressant. Den behandlar ett centralt avsnitt av svensk politisk historia ur ett nytt perspektiv och erbjuder därigenom nya tolkningsmöjligheter av den politiska utvecklingen i landet. […] Boken bör därmed inte endast intressera historikerskrået. Kanske kan den bidra till att kasta ett förklarande ljus över den samtida politiken […].

Anna Friberg, Scandia 82:2, 2016

[En bok som] denna bör bli skriven och läst.

Katarina Barrling Hermansson, Axess nr 1 2016

[…] Den uppskjutna vreden är ett mycket ambitiöst vetenskapligt arbete, genomfört med beundransvärd energi.

Alf W Johansson, Respons nr 1 2016

[Boken] är rolig att läsa och kompletterar vår bild av socialismen.

Leif Lewin, SvD 24/2 2016

Hur har känslor påverkat svensk politik? I politiska sammanhang rörs känslor upp och används aktivt i retorik och argumentation. Men hur har känslor fått människor att uppleva sig själva och agera politiskt?

Den uppskjutna vreden problematiserar historikern Jens Ljunggren den ”känslopolitik” som svensk socialdemokrati bedrev från 1880- fram till 1980-talet. I sin studie drar han nytta av ny historisk och samhällsvetenskaplig forskning om känslors betydelse i politiken.

Socialistiska rörelser har konsekvent använt olika strategier för att betona och ta tillvara känslor som vrede och ilska. Den svenska socialdemokratin har konfronterats med den politiska vreden och utnyttjat den, men ännu oftare har man velat begränsa och kanalisera den till andra känslouttryck. I Den uppskjutna vreden belyser författaren vad den socialdemokratiska känslopolitiken har betytt för partiets politiska dominans i Sverige under 1900-talet.

Om författaren

Jens Ljunggren

Jens Ljunggren

Jens Ljunggren (f. 1964) är professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om idrottshistoria, manlighet samt 1960- och 70-talets vänsterintellektuella.

Den uppskjutna vreden Läs ett smakprov
TitelDen uppskjutna vreden: Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet
FörfattareJens Ljunggren
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88168-02-3
Sidantal336
Utgiven2015
Pris239 kr