Det visar sig

Estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Vad är det som sker när vi tolkar konstverk? Betraktare kan man vara utan att behöva förklara sin känsla. Först när man inser att verken skiljer sig från annan verklighet får man tillgång till dem menar konstvetaren Margaretha Rossholm Lagerlöf. Hon guidar och inspirerar till tankar kring och tolkningar av samtida konst; lika berikande för amatörer som lärda och studenter.

Rossholm Lagerlöf studerar här tolv bildkonstverk från de senaste femtio åren – av Sol LeWitt, Agnes Martin, Rémy Zaugg, John Chamberlain, Sofia Hultén, Louise Bourgeois, Julie Roberts, Marcel van Eeden, Amy Simon, Katharina Grosse, Ai Weiwei och Danh Vo – och de öppnar sig för henne som världar att uppleva i sig själv.

Boken är en frukt av ett fördjupat och oberoende samarbete med Magasin III – Museum & Foundation for Contemporary Art och är författarens gensvar till en plats där hon upplevt och förstått samtida konst, på genomgripande sätt.

Boken ges ut samtidigt på svenska och engelska. Läs mer om den engelska versionen här: A place to know.

Om författaren

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf

Margaretha Rossholm Lagerlöf är professor i konsthistoria vid Stockholms universitet. Från att under långa perioder främst ha koncentrerat sig på klassisk och barock konst har hon på senare år skiftat fokus till samtida konst och utställningsstrategier. Hon är rådgivare till universitetet i frågor om projektet Accelerator, en mötesplats kring konst, samhällsfrågor och forskning. Verksamheten riktar  Läs mer »

Det visar sig
TitelDet visar sig: Estetisk mening i bildkonst från nutiden och det nära förflutna
FörfattareMargaretha Rossholm Lagerlöf
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-37-1
Sidantal188
Utgiven2018
IllustreradFärgbilder
Pris239 kr