Pressinformation:
Dygder och laster

Förmoderna perspektiv på tillvaron

Marie Lindstedt Cronberg

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antiken,och de röner idag ett nyväckt intresse. Dygden har ständigt återkommit som inslag i individens utveckling och i samhällets önskan att fostra goda, rättrådiga medborare.

I Dygder och laster belyser författarna begreppens innebörder från förmodern tid och framåt. De beskriver rötterna till de sju dödssynderna och fördjupar sig i ämnen som tystnaden i klostren, hur de teologiska dygderna om att dominera, och hur dygdetänkandet legitimerade ståndssamhället. Dygdeläran sipprade ned genom samhällsskikten och skilda ideal såsom förnöjsamhet, blyghet, tålamod och patriotism kom att betonas underolika epoker.

Den tvärvetenskapliga författargruppen i Dygder och laster bidrar med nya perspektiv till detta pånyttfödda forskningsområde. Tankar om dygder bör artikuleras, granskas och diskuteras, och här undersöker forskarna hur olika aspekter påverkat sin samtid.

Bokens författare:
Charlotte Christensen-Nugues, Christoffer Collstedt, David Durnér, Andreas Hellerstedt, Mikael Häll, Kenneth Johansson, Rebecka Lettevall, Per Lind, Bo Lindberg, Marie Lindstedt Cronberg, Anna Nilsson, Andreas Norlander, Leif Runefelt, Henrik Rydell Johnsén, Annika Sandén, Kristiina Savin, Catharina Stenqvist, Eva Österberg, Joachim Östlund

TitelDygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron
FörfattareMarie Lindstedt Cronberg
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-44-7
Art. nr.4133
Sidantal384
Storlek150x225 mm
Utgiven2010
Pris239 kr

Om författaren

Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Dygder och laster

Första recensionsdatum: 12 november 2010

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild